Beställa användarkonto för Equalis Online


Vid anmälan till våra kvalitetssäkringsprogram ingår användarkonto för Equalis Online. Önskas ytterligare konton kan de beställas här. När du väljer vilken typ av användarkonto du vill skapa öppnas fler fält där du anger kontaktuppgifter och önskad behörighet för den nya användaren. Inloggningsuppgifter kommer att skickas till den nya användaren per post.

Kontakta oss om ni önskar extra bedömare för de kvalitetssäkringsprogram som använder sig av kliniksvar och individuella bedömare.

> Prislista och deltagarvillkor

 

Uppgifter beställare
Kontaktuppgifter och behörighet ny användare Equalis Online

För en giltig beställning/anmälan ska ni komma till en sida med ”Tack för din beställning/anmälan”. Ni ska också få en bekräftelse via mail. Om det inte fungerar hör av er till Equalis eller testa alternativ lösning. Mer information om problem med formuläret

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807