Extrainstrument och extramaterial

Extra instrument

Deltagare med flera instrument eller mätrutiner (max 5) registrerade på samma adress, som utnyttjar samma provmaterial, deltar till programmets grundavgift förutsatt att resultatregistrering och rapporthämtning sker på internet via Equalis Online. För deltagare som rapporterar svar per fax eller brev tillkommer en kostnad på 25 % av grundavgiften för varje extra instrument eller mätrutin.

Extra provmaterial

Deltagare som behöver flera uppsättningar provmaterial för att kunna utföra de undersökningar som ingår i kvalitetssäkringsprogrammen anmäls på denna blankett. Kostnaden för extra provmaterial varierar med programmen. Kontakta oss för prisuppgift.

> Anmälan av extra instrument och extra material (pdf)

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807