Uppsägning av deltagande

Vid uppsägning av deltagande i ett kvalitetssäkringsprogram har ni inte längre tillgång till rapporter från detta program via Equalis. Vill ni ha fortsatt tillgång till rapporterna kan ni spara kopior av dem innan deltagandet sägs upp. 

 

Kontaktinformation
Ovanstående lab säger upp deltagandet enligt nedanFör en giltig beställning/anmälan ska ni komma till en sida med ”Tack för din beställning/anmälan”. Ni ska också få en bekräftelse via mail. Om det inte fungerar hör av er till Equalis eller testa alternativ lösning. Mer information om problem med formuläret

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807