Barnradiologi

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Barnradiologi 

Programkoordinator för området
Jim Andersson

Equalis expertgrupp för Barnradiologi
Peter Hochbergs, Skånes Universitetssjukhus, Lund, gruppens ordförande
Håkan Boström, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Marika Gullberg Lidegran, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Fredrik Stålhammar, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807