Ekokardiografi

Extern kvalitetssäkring för ultraljudsundersökning av hjärtat, med bedömning baserad på digitaliserade bildsekvenser och registreringar.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Ekokardiografi

Programkoordinator för området
Emilia Svala

Equalis expertgrupp för ekokardiografi
Eva Maret, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, gruppens ordförande
Roman A'Roch, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sinsia Gao, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Lindqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Carl Meurling, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Eva Nylander, Universitetssjukhuset, Linköping
Arne Olsson, Södersjukhuset, Stockholm
Viktoria Skott, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Sofia Sunnerud, Universitetssjukhuset, Linköping

Användarmöten
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om 
> Rekommendationer inom ekokardiografiområdet
Mätning av vänster och höger kammares dimension, systoliska funktion samt referensvärden (S022)
Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (S012)
Mätning av AV-plansamplitud (S011)
Beräkning av slagvolym (S009)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807