Endokrinologi

Kvalitetssäkringsprogram för hormonanalyser, tumörmarkörer och utredningsfall med endokrinologisk frågeställning.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Endokrinologi

Programkoordinator för området
Emilia Svala

Equalis expertgrupp för endokrinologi
Anders Isaksson, Skånes Universitetssjukhus, Lund, gruppens ordförande
Carina Ankarberg-Lindgren, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg
Charlotte Becker, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Göran Brattsand, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Martin Carlsson, Länsenheten för klinisk kemi, Kalmar
Mattias Karlman, Västmanlands sjukhus, Västerås

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om...
> Harmonisering av enheter för hormonbestämningar
> Åtgärdsgränser för PSA

Länkar
SFKK - Svensk Förening för Klinisk Kemi 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807