Fysiologisk kärldiagnostik

Extern kvalitetssäkring för kärldiagnostisk bedömning baserad på fallbeskrivningar med digitala bilder eller filmsekvenser.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Fysiologisk kärldiagnostik

Programkoordinator för området
Emilia Svala

Equalis expertgrupp för fysiologisk kärldiagnostik
Susanne Lundgren, Blekingesjukhuset, Karlskrona, gruppens ordförande
Niclas Bjarnegård, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ann-Sofie Tillman, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Roosmarijn Westland Wurmbach, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Helene Zachrisson, Universitetssjukhuset, Linköping

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Läs mer om...
> Ultraljudsundersökning av karotisartärerna, rekommendation

Länkar
SFKF - Svensk förening för klinisk fysiologi

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807