Histopatologiska tekniker

Extern kvalitetssäkring för histopatologiska färgningstekniker.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Histopatologiska tekniker

Programkoordinator för området
Padideh Davoodpour

Equalis expertgrupp för histopatologiska och cytologiska tekniker
Kerstin Löfquist, Sunderby sjukhus, Luleå, gruppens ordförande
Enikö Blixt, Rättsmedicinalverket, Linköping
Jeanette Karlsmo, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Carina Ljung, Kärnsjukhuset, Skövde
Robert Nilsson, Aleris Medilab, Täby


Användarmöte
Kommande

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807