Klinisk immunologi

Extern kvalitetssäkring för cellulär immunologi, komplementproteiner, cytokiner, celiaki- och autoantikroppsdiagnostik.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Klinisk immunologi

Programkoordinatorer för området
Karin Dahlin Robertsson

Equalis expertgrupp för klinisk immunologi
Olof Hultgren, Universitetssjukhuset, Örebro, gruppens ordförande
Charlotte Dahle, Universitetssjukhuset, Linköping
Kerstin Elvin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Åsa Johansson, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Martina Larsson, Centrallasarettet, Växjö
Helena Storfors, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Länkar
Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Information om aktuella händelser inom sektionen, riktlinjer för ANA- och celiaki-analyser, mm.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807