Glas för detektion av respiratory syncitial virus antigen

Klinisk mikrobiologi

Extern kvalitetssäkring för kliniska mikrobiologiska analyser, både bakteriologi och virologi.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
Klinisk bakteriologi
> Klinisk virologi

Programkoordinatorer för området
Jenny Isaksson (Bakteriologi)
Karin Dahlin Robertsson (Virologi)

Equalis expertgrupp för klinisk mikrobiologi
Maria Brytting, Folkhälsomyndigheten, Solna, gruppens ordförande
Annika Allard, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Therese Bergstrand, Folkhälsomyndigheten, Solna
Aina Iversen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Cecilia Jernberg, Folkhälsomyndigheten, Solna
Niklas Jönsson, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Torbjörn Kjerstadius, Centralsjukhuset, Karlstad
Margareta Nordin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Lena Persson Rova, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christina Welinder-Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annika Wistedt, Länssjukhuset, Kalmar

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Länkar
Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Riksföreningen för Mikrobiologi
Referensgruppen för Antibiotikafrågor och dess metodgrupp
Folkhälsomyndigheten
UK NEQAS Microbiology
QCMD - Quality Control for Molecular Diagnostics

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807