Koagulation

Kvalitetssäkringsprogram för de vanligaste koagulationsanalyserna, både i primärvården och på sjukhuslaboratorierna.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Koagulation

Programkoordinator för området
Anne Frösegård

Equalis expertgrupp för koagulation
Inger Fagerberg Blixter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Gruppens ordförande
Jovan Antovic, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Fariba Baghaei, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Andreas Hillarp, Hallands sjukhus, Halmstad
Tomas Lindahl, Universitetssjukhuset, Linköping
Karin Strandberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
David Willman, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare
   
Läs mer om...
> Rekommendation för APT-tid (mixning)
> Kalibrering av PK(INR)

Länkar
BCSH - The British Commitee for Standards in Haematology

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807