Nuklearmedicin

Kvalitetssäkringsprogram för nuklearmedicinska undersökningar som belyser olika utvecklingsområden inom teknik, fysik och medicin.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Nuklearmedicin

Programkoordinator för området
Eva Örndahl

Equalis expertgrupp för nuklearmedicin
Agnetha Gustafsson, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Linköping, gruppens ordförande
Kerstin Cederholm, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
Sophia Frantz, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Johan Fredén Lindqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Jessica Hagerman, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Lena Johansson, Centralsjukhuset, Karlstad
Cathrine Jonsson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Presentation av området
Nuklearmedicin är en diagnostisk specialitet där man utnyttjar radioaktiva ämnen (radiofarmaka). Dessa ämnen injiceras i patienten och tas upp i det organ man önskar studera. Strålningen från det injicerade ämnet kan sedan detekteras med hjälp av olika typer av kameror. Gammakameran är den mest använda kameratypen inom nuklearmedicin och den har funnits i klinisk rutin sedan 1980-talet. Under senare år har PET-kameror (positron emission tomografi) börjat användas inom sjukvården. PET-kameror har alltmer kommit att kombineras med CT (datortomografer) till sk PET/CT-kameror där man kombinerar fysiologisk diagnostik (PET) med morfologisk diagnostik (CT). Med hjälp av olika radiofarmaka som tas upp i olika organ kan man studera en mängd olika fysiologiska parametrar såsom perfusion (genomblödning) i hjärta och hjärna, bennybildning i skelettet, urinproduktion i njurarna och sockeromsättning i cancerceller.

Equalis anordnar utskick inom nuklearmedicin två gånger per år, på våren och på hösten. Myokardskintigrafi, skelettskintigrafi samt övriga skintigrafier återkommer enligt rullande schema vart tredje år.

Länkar
SFNM

> Nationell svarsmall för myokardskintigrafi

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807