Lungadenocarcinom, immunhistokemisk färgning av TTF1 i cellkärnor

Patologi och cytologi

Extern kvalitetssäkring inom patologi och cytologi. Dessutom organiseras inrapportering av kvalitetsindikatorer för olika cancerformer.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Patologi och cytologi

Programkoordinator för området
Padideh Davoodpour

Equalis expertgrupp för patologi och cytologi
Charlotta Gestblom, Centralsjukhuset, Karlstad, gruppens ordförande
Irina Alafuzoff, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Katalin Dobra, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,Stockholm
Viktoria Gaspar, Labmedicin Skåne, Helsingborg
Johan Lindholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Hampus Nobin, Länssjukhuset, Kalmar
Tomas Seidal, Hallands sjukhus, Halmstad
Mats Wolving, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807