Proteinanalyser

Extern kvalitetssäkring för analys av HbA1c och andra proteiner i exempelvis plasma, urin och cerebrospinalvätska, samt för mätning av iohexol.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Proteinanalyser

Programkoordinator för området
Carolina Kristoffersson

Equalis expertgrupp för proteinanalyser
Niclas Rollborn, Akademiska sjukhuset, Uppsala, gruppens ordförande
Karin Appelgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lars-Olof Hansson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Magnus Jonsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Anders Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ronald Lautner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Göran Oleröd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare
 
Läs mer om...
> Kvalitetsmål för HbA1c-metoder vid diagnostik av typ 2 diabetes
> Rekommenderade riktlinjer för elforestolkning   
Beräkning av GFR

Länkar
SFKK - Svensk Förening för Klinisk Kemi

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807