Transfusionsmedicin

Extern kvalitessäkring för transfusionsmedicinska laborationer och blodkomponentframställning, samt mätning av låggradig hemolys.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Transfusionsmedicin

Programkoordinator för området
Jenny Isaksson

Equalis expertgrupp för transfusionsmedicin
Jan-Olof Hildén, Universitetssjukhuset, Linköping, gruppens ordförande
Gunilla Gryfelt, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Folke Knutson, Akademiska sjukhuset , Uppsala
Pernilla Lindvall, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christina Lundell, Skaraborgs sjukhus, Lidköping
Magnus Nordström, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Sandra Pettersson, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807