Kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål är avsedda att användas som stöd vid deltagarnas bedömning av sina resultat. Kvalitetsmålen beskriver hur stor avvikelse av resultaten som är acceptabel för olika undersökningar inom kvalitetssäkringsprogrammen.

Equalis kvalitetsmål är definierade kriterier för utvärdering av deltagarnas resultat. Kvalitetsmålen används av deltagarna för att bedöma om ett resultat inom Equalis kvalitetssäkringsprogram är acceptabelt eller inte.

Dokument
Equalis kvalitetsmål (pdf)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807