ANA-diagnostik (073)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Två serumprover alternativt plasmaprover för diagnostik av antinukleära antikroppar (kärn-antikroppar), screening och specificitetsbestämning. Ett av de fyra utskicken består av digitala immunflourescens bilder för tolkning av mönster.

Frekvens: 4/år

Uppdaterad den 24 september 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807