Bestämning av svagt D-antigen (446)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till blodcentraler som utför blodgruppering av nyanmälda blodgivare och även till blodcentraler som av annan anledning kan ha behov av att bestämma svaga D-uttryck. Deltagarna ska få en kontroll av att deras förstärkningsmetod för svagt D-antigen ger förstärkning där den ska och inte ger någon reaktion då D saknas. Provmaterialet består av erytrocyter i SAGMAN-lösning, 3 prover per omgång.

Frekvens: 1/år

Undersökningar

Reaktionsstyrka RhD
Reaktionsstyrka svagt D

Uppdaterad den 26 november 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807