Blodgruppering med DAT (095)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till samtliga blodcentraler, inklusive de som rutinmässigt identifierar singelantikroppar. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Kan vara negativ eller positiv avseende antikroppsscreening och avseende erytrocytbundna antikroppar/ komplementfaktorer (DAT). Möjlighet till antikroppsidentifiering ingår.

Frekvens: 1/år

Undersökningar

ABO-bestämning
Antikroppsscreening
Antikroppsidentifiering
DAT
RhD-bestämning

Uppdaterad den 8 oktober 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807