Helicobacter pylori, antikroppar (420)

Labquality: Helicobacter pylori antibodies (5860)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Det riktar sig mot deltagare från cirka 15 olika länder. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier som anmäler sig via Equalis får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat

Provmaterialet består av humant serum eller plasma för analys analys av Helicobacter pylori-antikroppar, två prover per omgång.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

Helicobacter pylori-antikroppar

Uppdaterad den 22 november 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807