Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter (026)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till laboratorier som använder cellräknare för basal hematologi och retikulocyter samt klassificering (differentialräkning) av leukocyter. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). Resultaten presenteras separat för 3-parts- och 5-parts-cellräknare.

Frekvens: 8/år

Undersökningar

B-Hemoglobin
B-EVF
B-Erytrocyter
Erc(B)-MCH
B-MCV
Erc(B)-MCHC
B-Leukocyter
B-Trombocyter
B-Neutrofila granulocyter
B-Eosinofila granulocyter
B-Basofila granulocyter
B-Lymfocyter
B-Monocyter
B-Granulocyter
B-Monocyter/mellanstora lkc/MID
B-Retikulocyter
Rtc(B)-MCH

Uppdaterad den 4 mars 2019

NPU-koder

NPU28309
NPU01961
NPU01960
NPU26880
NPU01944
NPU28315
NPU02593
NPU03568
NPU02902
NPU01933
NPU01349
NPU02636
NPU02840
NPU18612
NPU18344
NPU08694
NPU26879

Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807