Histopatologiska tekniker (350)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Provmaterialet består av preparatglas med snitt. Glasen skickas till laboratorierna för färgning. Laboratorierna skickar tillbaka glasen för bedömning. Vilken färgningsteknik som ska användas varierar mellan omgångarna. Tema för 2019 är Hematoxylin-eosin och Histokemiskfärgning för spirocheter, Treponema pallidum (syfilisfärgning).

Programmet är undantaget från konfidentialitetsreglerna i Equalis deltagarvillkor. Såväl resultaten som deltagarnas identitet kan komma att publiceras av Equalis

Frekvens: 1/år. 

 

Uppdaterad den 13 december 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807