HIV- och HTLV-diagnostik (058)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet är avsett endast för laboratorier som utför konfirmerande HIV- och/eller HTLV-diagnostik. 6 serum- eller plasmaprover  (0,8 mL/prov) för bestämning av antikroppar och tolkning av resultat.

Frekvens: 1/år

Undersökningar

P-HIV 1/2-antikroppar
P-HTLV 1-antikroppar
P-HTLV 2-antikroppar (om möjligt)

Uppdaterad den 3 november 2015
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807