Iohexol (024)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Iohexol är ett röntgenkontrastmedel som används som markör för att undersöka njurarnas filtrationsförmåga. Provmaterialet utgörs av 2 serum- eller plasmaprov med tillsats av Iohexol. Förutom mätning av Iohexol kan deltagaren beräkna den glomerulära filtrationen med hjälp av data som bifogas.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-Iohexol
GFR (Iohexol)

Uppdaterad den 24 september 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807