Kärlundersökningar (120)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till biomedicinska analytiker och läkare inom olika specialiteter, som utför fysiologiska kärlundersökningar såsom ultraljudsundersökningar med duplexteknik och perifera tryckmätningar. I programmet distribueras fallbeskrivningar med digitala bildsekvenser eller resultatsammanställningar som skall värderas och bedömas. Fallen följs upp vid användarmöten med konsensusdiskussioner och rekommendationer om bedömningsgrunder. Varje enhet kan delta med fem bedömare och även lämna ett gemensamt kliniksvar. För ytterligare bedömare tillkommer en extra avgift.

Frekvens: 2/år

Uppdaterad den 24 september 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807