Komplementfaktorer (078)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Provmaterialet består av EDTA-plasma och serum för analys av C1q, C1INH, C3, C4 och C3d samt funktion via klassisk, alternativ och lektin (MBL) väg. Programmet syftar till att påvisa deltagarnas förutsättningar att kunna ge en riktig bedömning av patienters komplementproteiner med avseende på normalt eller patologiskt prov.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-C1q
P-C1-inhibitor
P-C3
P-C4
P-C3d
Funktionstest

Uppdaterad den 9 oktober 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807