Kvalificerad antikroppsidentifiering (099)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till blodcentraler som regelmässigt utreder prov med multipla antikroppar. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter för identifiering av kliniskt betydelsefulla irreguljära erytrocytantikroppar. Varje material kan innehålla multipla antikroppar.

Frekvens: 1/år

Undersökningar

Antikropp

Uppdaterad den 7 november 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807