Kvantifiering av erytrocytantikroppar (098)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till blodcentraler med ansvar för kvantifiering av irreguljära erytrocytantikroppar. Provmaterialet består av plasma för titrering mot medsända respektive egna testerytrocyter. Kvantifiering med annan metod kan anges för de blodcentraler som utför detta.

Frekvens: 1/år

Undersökningar

Anti-D (mg/L)
Anti-D (Titer)

Uppdaterad den 13 november 2015
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807