Läkemedel (025)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet arrangeras i samarbete med Labquality. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från Labquality) som innefattar deltagare från ytterligare cirka 12 länder. Provmaterialet består av serum med tillsats av läkemedelssubstanser. Varje omgång består av två nivåer. För mätning av hydroxikarbamazepin skickas ett separat prov.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-Amikacin
P-Amitriptylin
P-Cyklosporin
P-Digoxin
P-Disopyramid
P-Etosuximid
P-Fenobarbital
P-Fenytoin
P-Fenytoin, fritt
P-Flekainid
P-Gentamicin
P-Hydroxikarbamazepin
P-Karbamazepin
P-Karbamazepin, fritt
P-Kinidin
P-Lidokain
P-Litium
P-Metotrexat
P-Netilmicin
P-Nortriptylin
P-Paracetamol
P-Primidon
P-Prokainamid
P-Salicylat
P-Teofyllin
P-Tobramycin
P-Tricyklika
P-Valproat
P-Valproat, fritt
P-Vankomycin

Uppdaterad den 22 november 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807