Metylmalonat (116)

DEKS: 3033 DK

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet arrangeras av DEKS. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis.

Provmaterialet består av humant serum för mätning av metylmalonatkoncentration, 2 prover per omgång. 

Frekvens: 5/år

Uppdaterad den 1 december 2017
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807