Missbruksanalyser, screening (020)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Provmaterialet består av frystorkad urin av humant ursprung med eller utan tillsats av referenssubstanser. Varje omgång består av 3 prover. Deltagarna förväntas utföra sållningstest (screening) av provet. Resultatet ska rapporteras som positiv eller negativ. Det förväntade resultatet redovisas också kvantitativt. Dessutom redovisas ett medelvärde av de resultat som rapporterats från deltagare som utfört verifierande analys.

Frekvens: 2 alt 4/år

Undersökningar

U-Amfetaminer
U-Bensodiazepiner
U-Buprenorfin
U-Dextropropoxifen
U-Kannabinoider
U-Kokain
U-Kreatinin
U-LSD
U-Metadon
U-Opiater
U-Tramadol

Uppdaterad den 3 oktober 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807