Pankreastumörer (392) S

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Undersökningar

Syftet med programmet är att utvärdera bedömning av tumörer och andra lesioner i pankreas. Provmaterialet består av digitala bilder. Tio fall ingår, och varje fall omfattar 1-5 bilder.

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare.

Endast en omgång är planerad.

Sista anmälningsdag 2019-03-30.

Uppdaterad den 11 mars 2019
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807