Prokalcitonin (306)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Prokalcitonin används bland annat för diagnostik och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner (sepsis), särskilt hos patienter med annan komplicerande sjukdom. Provmaterialet består av poolad plasma. Varje omgång omfattar två provmaterial.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-Prokalcitonin

Uppdaterad den 24 september 2014
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807