Proteinanalyser i cerebrospinalvätska (005)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Provmaterialet består av cerebrospinalvätska och levereras tillsammans med ett serum- eller plasmaprov samt frågeställning. Deltagaren ska med hjälp av dessa, och eventuellt med isoelektrisk fokusering, tolka resultaten. Dessutom finns möjlighet att på basis av resultaten beräkna Albumin kvot, Immunglobulin G kvot och Immunglobulin G index (Immunglobulin G kvot/Albumin kvot).

Frekvens: 4/år

Undersökningar

Csv-Albumin
Csv-Albumin kvot (Csv/P)
Csv-Immunglobulin G
Csv-Immunglobulin G index
Csv-Immunglobulin G kvot (Csv/P)
P-Albumin
P-Immunglobulin G

Uppdaterad den 15 september 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807