Proteinanalyser i plasma (001)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

I detta kvalitetssäkringsprogram ingår de vanligaste plasmaproteinerna. Provmaterialet består som regel av poolat serum eller plasma, alternativt modifierat serum. Varje omgång omfattar två provmaterial.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

P-Albumin
 
P-Antitrypsin
P-beta-2-Mikroglobulin
P-C3
P-C4
P-Ceruloplasmin
P-Haptoglobin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Kappakedja(Ig), fri
P-Lambdakedja(Ig), fri
P-Kappakedja (Ig) / Lambdakedja (Ig), fri
P-Orosomukoid
P-Transferrin
P-Transferrin receptor
P-Transtyretin

Uppdaterad den 4 mars 2019

NPU-koder

NPU19673
SWE05155
NPU19692
NPU19857
NPU19740
NPU19742
NPU19764
NPU19788
NPU19795
NPU19814
NPU19825
NPU19606
NPU19607
NPU19608
NPU19873
NPU26470
NPU28336
NPU19921

Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807