Proteinanalyser i urin (004)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

I programmet ingår de vanligaste urinproteinanalyserna. Provmaterialet består av preparerat patienturin.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

U-Albumin
U-Immunglobulin G
U-Kappakedja (Ig)
U-Lambdakedja (Ig)
U-Kappakedja (Ig)/Lambdakedja (Ig)
U-Protein HC
U-Kreatinin
U-Albumin/Kreatinin kvot
U-Immunoglobulin G/Kreatinin kvot
U-Kappakedja (Ig)/Kreatinin kvot
U-Lambdakedja (Ig)/Kreatinin kvot
U-Protein HC/Kreatinin kvot

Uppdaterad den 4 mars 2019

NPU-koder

NPU19677
NPU27966
NPU26855
NPU26856
NPU19831
NPU19858
NPU09102
NPU28842
NPU28868
NPU28869
NPU28870
NPU28871

Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807