PT(INR), teststicka/kassett (305)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet vänder sig till utförare av patientnära analys av PT(INR) med CoaguChek- och iSTAT instrument. Vid intresse för annat instrument med elektrokemisk mätprincip, kontakta Equalis. Varje omgång omfattar 2 provmaterial.

Frekvens: 4/år

Uppdaterad den 10 oktober 2017
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807