ROTEM/TEG (458)

ROTEM/TEG

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet för tromboelastometri (ROTEM) och tromboelastografi (TEG) arrangeras i samarbete med ECAT Foundation. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från ECAT). Provmaterialet består av frystorkad plasma, två nivåer per omgång. Varje provmaterial räcker till ett instrument. Fakturering sker årsvis i förskott.

Frekvens: 4/år

Undersökningar

ROTEM
B-CT (Extem)
B-CT (Fibtem)
B-CT (Heptem)
B-CT (Intem)
B-MCF (Extem)
B-MCF (Fibtem)
B-MCF (Heptem)
B-MCF (Intem)

TEG
B-MA (+Heparinase)
B-MA (-Heparinase)
B-R (+Heparinase)
B-R (-Heparinase)


Uppdaterad den 12 november 2018
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807