Tumörmarkörer (017)

Labquality: Tumour markers (2700)

  • Artikelnummer:
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:

Beskrivning

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Det riktar sig mot deltagare från Sverige och ytterligare cirka 15 länder. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier som anmäler sig via Equalis får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat

Provmaterialet består av poolat humant serum för analys av tumörmarkörer enligt nedan vid två nivåer. 

Frekvens: 4/år

Undersökningar

Labqualitys benämning av undersökningen anges inom parentes.

P–alfa-1-Fetoprotein (AFP)
P–CA125 (CA 125)
P–CA15-3 (CA 153)
P–CA19-9 (CA 199)
P–CEA (CEA)
P–Ferritin (Ferritin)
P–hCG, totalt, intakt, beta-subenhet (hCG total, intact, free beta)
P–HE4 (HE4)
P–PSA (PSA)
P–PSA fritt (PSA free)
P–Tyreoglobulin (Thyroglobulin)
P–Tyreoglobulin-antikropp (Thyrogl. antibodies)
P–beta-2-Mikroglobulin (β-2-Microglob.)
P–Anti-Mylleriskt hormon (Anti-Müllerian hormone)
P–Neuronspecifikt enolas (NSE)

Uppdaterad den 29 april 2016
Skriv ut Equalis AB PO Box 977, SE-751 09 Uppsala, Sweden, +46(0) 18 490 31 00, info@equalis.se, www.equalis.se
 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807