Laboratorieundersökningar i NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) underlättar samordning av vårdinsatser och ger en helhetsbild av patienten. Identifiering av laboratorieundersökningar i NPÖ sker i första hand med hjälp av NPU-koder.

NPÖ är ett system som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Inom några år väntas samtliga landsting vara anslutna till NPÖ. Den som har vårdansvar för en patient kommer då att kunna få tillgång till resultat från laboratorieundersökningar, oavsett var någonstans i landet som dessa resultat har producerats eller i vilket journalsystem de lagras.

Equalis har engagerat sig i arbetet med presentation av laboratorieundersökningar i NPÖ. Alla laboratorieundersökningar i NPÖ måste vara identifierade av en entydig benämning, för att undvika förväxling och missförstånd. Identifieringen av undersökningarna sker i första hand med hjälp av NPU-koder från det svenska NPU-registret. Vid visning av laboratorieresultat i NPÖ visas resultat från de undersökningar som är identifierade med NPU-koder tillsammans med den överenskomna benämningen för undersökningen.

Lista med senaste uppdaterade NPÖ-koder
De undersökningar i NPÖ som är identifierade med NPU-kod finns samlade i en Excel-fil. Den första fliken innehåller den aktuella NPÖ-listan. Nya poster jämfört med förgående förteckning har grön bakgrund. Poster med blå text har utgått och ersatts av en annan kod. Den andra fliken är en förteckning av de olika grupper av tester som visas i underliggande nivå (undergrupper) i NPÖ. ”NPÖ labblista” uppdateras en gång per månad allt eftersom nya koder tillkommer, gamla koder ändras eller tas bort.

NPÖ_Lablista_2019_04_20190328

Vill du ha information om uppdateringar av NPÖ-listan per e-post?
Anmäl dig via vårt kontaktformulär för NPU-frågor.

Ta gärna del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Integritetsinformation

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807