NPU-masterlistor

Den svenska NPU-databasen i excelformat.

Masterlistorna är den svenska NPU-databasen, kompletterad med och sorterade efter kortnamn respektive trivialnamn. De uppdateras kontinuerligt med nya koder och gamla koder ändras eller tas bort. Ladda gärna ner listorna för lokalt bruk.

Masterlistor
Master Bakteriologi_2018_12_181129
Master Immunologi_2018_ 12_181129
Master Kemi _2018_12_181129
Master Transfusionsmedicin_2018_12_181129
Master Virologi_2018_12_181129

Lista med senaste uppdaterade NPU-koder
Nya och ändrade NPU-koder_2018_12_181129

Vill du ha information om uppdateringar per e-post, anmäl dig via vårt kontaktformulär.

Ta gärna del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
> Integritetsinformation

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807