Övriga NPU-databaser

Internationella NPU-databasen och andra nationella databaser

Översatta versioner av den internationella NPU-terminologin används också som nationell terminologi för laboratorieanalyser i Danmark och Norge. Nedan finns länkar till internationella NPU-databasen, samt de centra i Danmark och Norge som ansvarar för terminologin. Endast NPU-koder som är översatta och inlagda i den svenska NPU-databasen ska användas i Sverige.

Internationella NPU-databasen på engelska

Dansk NPU-terminologi – LabTerm

Norsk NPU-terminologi – Norsk laboratoriekodeverk

För frågor eller mer information, vänligen använd vårt kontaktformulär.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807