SWE-koder och lokala koder

SWE-koder
SWE-koder används i de fall en analys utförs i Sverige och det av olika anledningar inte är lämpligt att använda NPU-systemet. SWE-koderna skapas och underhålls av Equalis.

Nationell kod    Land
SWE Sverige

 

Lokala koder
Lokala koder används endast i de fall där det inte är lämpligt att använda en NPU- eller
SWE-kod. Dessa koder skapas lokalt och administreras inte av Equalis. Nedan listar vi de beteckningar som används lokalt. Denna lista är inte komplett och kan uppdateras efter behov.

Lokal kod   

Organisation

CAP

Unilabs (Capio)

JOK

Jönköping/Östergötland/Kalmar

SKA

Region Skåne

SLL

Stockholms läns landsting

VGR

Västra Götalandsregion

PNA

PNA-analyser inom VGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807