SKUP

SKUP tar fram information om laboratorieutrustnings användarvänlighet, analysprecision och riktighet. Informationen riktar sig till användare och upphandlare av patientnära utrustning, instruktörer, laboratoriemedicinska råd, och sjukvårdspolitiska myndigheter.

Resultat från laboratorieundersökningar ligger ofta till grund för diagnos och behandling. Det är därför av stor betydelse för patientsäkerheten att resultaten är tillförlitliga, vilket till stor del beror på val av analysutrustning. Vid inköp av analysutrustning är det viktigt att känna till utrustningens prestanda och användarvänlighet. SKUP tar fram information om analysutrustning för patientnära verksamhet genom att organisera utprövningar på sjukhuslaboratorier och i patientnära verksamhet. Utrustning avsedd för egenmätning testas i vissa fall även bland patienter.

Leverantörer av analysutrustning kan vända sig till SKUP för att få utprövning av hög kvalitet utförd mot ersättning. Utprövningsrapporter från utrustning som marknadsförs på den skandinaviska marknaden är offentliga, men även konfidentiella preevalueringar utförs. 

SKUP står för "Skandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för patientnära analyser", och är ett skandinaviskt samarbetsprojekt där Sverige representeras av Equalis.

Mer information om SKUP och rapporter från utförda utprövningar hittar du på SKUP:s webbplats, www.skup.org

Läs mer om...

> SKUP-utprövningar som underlag vid upphandling och rapporternas giltighetstid

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807