Utvärdering av rapport från ett kvalitetssäkringsprogram.

Metoduppgifter

I många av kvalitetssäkringsprogrammen gör vi jämförelser mellan olika undersökningsmetoder och mellan olika medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. För att jämförelserna ska vara tillförlitliga krävs att vi har tillgång till korrekta uppgifter om vilka metoder deltagarna använder.

Som deltagare ansvarar du för att registrera korrekta metoduppgifter och för att hålla dem uppdaterade. Uppgifterna ändras enklast via Equalis Online, till exempel i samband med att du registrerar resultat.

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807