Om Equalis

Equalis AB drivs som ett aktiebolag med Sveriges Kommuner och Landsting (52%), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%) och Svenska Läkaresällskapet (24%) som ägare. Verksamheten administreras från kontoret i Uppsala och bedrivs i nära samarbete med expertgrupperna som är rådgivande i medicinska och tekniska frågor inom respektive verksamhetsområde.

Equalis bildades som ett projekt 1992 under namnet SEQLA. Sedan dess har verksamheten utvecklats från att omfatta ett fåtal program inom klinisk kemi till dagens breda sortiment. 1995 blev SEQLA bolag och bytte namn till Equalis, eller "Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige".

Internationell samverkan är viktig för kvalitetsutvecklingen och för att få ett större statistiskt deltagarunderlag till kvalitetssäkringsprogrammen. Därför deltar Equalis i aktivt samarbete med andra arrangörer av extern kvalitetssäkring, framför allt i Norden och i övriga Europa. Vi förmedlar deltagande i vissa av de andra arrangörernas kvalitetssäkringsprogram samt initierar och deltar i gemensamma kvalitetsutvecklingsprojekt.

Länkar till våra ägare
Sveriges Kommuner och Landsting
Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap
Svenska Läkaresällskapet

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807