Om Equalis

Ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring

Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Verksamheten kompletteras med utbildningsdagar, standardiserad terminologi och andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård.

Kontrollmaterial för extern kvalitetssäkring är undantagna från IVDR och klassificeras inte som IVD-produkt, vilket framgår av IVDR kapitel 1, avsnitt 1, artikel 1, punkt 3d. 

Arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Våra deltagare finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!