Ackreditering

Equalis - ackrediterad arrangör av program för extern kvalitetssäkring

Vi är ackrediterade av Swedac som arrangör av interlaborativa provningsjämförelser inom laboratoriemedicin. Vår ackreditering är baserad på SS-EN ISO/IEC 17043.  Ackrediteringen är ett sätt att demonstrera den tekniska kompetensen. Bland annat innebär den att våra rutiner för framställning och hantering av provmaterial granskas av utomstående bedömare. 

> Ackrediteringsbevis

Vilka program som är ackrediterade framgår av produktinformation för respektive program.
> Produktinformation för kvalitetssäkringsprogram

Mer information om Swedac och om ackreditering hittar du på www.swedac.se.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807