JÄMLIK VÅRD ATT LITA PÅ ÖVER HELA LANDET

Om Equalis

Tillsammans skapar vi resultat att lita på

Equalis arbetar för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat inom medicinsk diagnostik genom att hjälpa dig, som utför undersökningarna, att kontrollera och förbättra din kvalitet.

2019/06/06

Kvalitetssäkring för bedömning av gastrointestinalpatologi

Läs mer
2019/06/06

När kommer kontrollerna?

Läs mer
2019/06/06

Ny webbplats

Läs mer