NPU

Systematiska benämningar och koder för laboratorieundersökningar

Harmoniserad och korrekt identifiering av laboratorieundersökningar är nödvändig för säker överföring av undersökningsresultat mellan olika informationssystem och vårdgivare. Därför rekommenderar vi svenska laboratorier att använda NPU-koder för identifiering av laboratorieundersökningar i sina system.

Sök i svenska NPU-databasen

Instruktion till NPU-sök