Utbildningar

Equalis ställer inte in, vi ställer om. Hösten 2020 arrangerar vi digitala utbildningsdagar istället för traditionella användarmöten.

Equalis digitala utbildningsdagar syftar till att samla professionen inom medicinsk diagnostik för utbildning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Förutom aktuella presentationer, erbjuds möjlighet till diskussioner med expertgrupp, föreläsare och övriga deltagare.

Utbildningsdagarna kommer att livesändas till anmälda deltagare.

2020/10/01

Endokrinologi 2020

Läs mer
2020/10/08

Patientnära analyser 2020

Läs mer
2020/11/04

Molekylärdiagnostik 2020

Läs mer
2020/11/10

Allmän klinisk kemi 2020

Läs mer
2020/11/17

Nuklearmedicin 2020

Läs mer
2020/11/19

Arbets- och lungfysiologi 2020

Läs mer