Utbildningar

Equalis utbildningsdagar.

Equalis utbildningsdagar syftar till att samla professionen inom medicinsk diagnostik för utbildning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Under dagarna presenteras och redovisas aktuella resultat från kvalitetssäkringsprogrammen och det finns också möjlighet att utvidga ditt nätverk och diskutera med expertgrupp, föreläsare samt andra deltagare.

2023/03/23

Hematologi 2023

Läs mer
2023/03/30

Klinisk mikrobiologi 2023

Läs mer
2023/04/19

Fysiologisk kärldiagnostik 2023

Läs mer
2023/04/20

Klinisk immunologi 2023

Läs mer
2023/04/26

Proteinanalyser 2023

Läs mer
2023/08/01

Kommande utbildningar

Läs mer