Utbildningar

Efter höstens succé fortsätter Equalis erbjuda digitala utbildningsdagar under 2021.

Equalis utbildningsdagar syftar till att samla professionen inom medicinsk diagnostik för utbildning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Förutom aktuella presentationer och redovisning av resultat från kvalitetssäkringsprogrammen erbjuds möjlighet till diskussioner med expertgrupp, föreläsare och övriga deltagare.

Utbildningsdagarna kommer att livesändas till anmälda deltagare.

2021/01/20

Ekokardiografi 2021

Läs mer
2021/01/28

Koagulation 2021

Läs mer
2021/03/10

Fysiologisk kärldiagnostik 2021

Läs mer
2021/03/11

Klinisk mikrobiologi 2021

Läs mer
2021/03/18

Läkemedel och Toxikologi 2021

Läs mer
2021/03/25

Hematologi 2021

Läs mer